2022 онд Windows 10-д зориулсан шилдэг 5 нууц үгийн менежерийг энд оруулав

нууц үгийн менежер нь бүртгэл болон програм бүрт өвөрмөц хүчтэй нууц үг үүсгэхээс гадна нууц үгээ шифрлэгдсэн хэлбэрээр хадгална. Энд бид танд зориулж Шилдэг нууц үгийн менежерүүдийг цуглуулсан.